Samochodowe cysterny ciężarowe inaczej autocysterny transportowe.

Autocysterna, cysterna ciężarowa

Do transportu drogowego i przewozu ładunków płynnych, autocysterny danego typu produkowane są z rozmaitych materiałów w zależności od przewożonych nimi produktów. Autocysterny generalnie wykonane są z tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym, stali spożywczej kwasoodpornej uszlachetnionej, stali węglowej oraz aluminium.

Samochód ciężarowy cysterna gazowa LPG

ciężarowy cysterna gazowa Samochód ciężarowy cysterna gazowa przeznaczona do transportu butanu, propanu, LPG i ciekłego gazu metanu. Pojazdy ciężarowe cysterny przeznaczone dla dostaw gazu, dostaw płynnych gazów węglowodorowych oraz mieszanek propanu-butanu. Sprzęt takiego typu niezbędny jest do zatankowania stacji gazowych oraz samochodowych stacji gazowych. W zależności od typu pojazdu do dostawy gazu, zbiornik może schładzać i redukować ciśnienie w stosunku do cienienia atmosferycznego.