Samochodowe cysterny ciężarowe inaczej autocysterny transportowe.

Autocysterna, cysterna ciężarowa

Do transportu drogowego i przewozu ładunków płynnych, autocysterny danego typu produkowane są z rozmaitych materiałów w zależności od przewożonych nimi produktów. Autocysterny generalnie wykonane są z tworzyw sztucznych, wzmocnionych włóknem szklanym, stali spożywczej kwasoodpornej uszlachetnionej, stali węglowej oraz aluminium.

Autocysterna mąkowóz, silos do transportu mąki

autocysterna silos do transportu mąki Autocysterna mąkowóz, silos do transportu mąki, wyposażona w specjalistyczny silos, który jest przystosowany do transportu mąki i innych produktów sypkich. Za pomocą pojazdu takiego typu wolno przewieźć sypkie ładunki na niewielką (do 200-300 km) odległość lub w granicach miasta (np.: z elewatora do piekarni). Autocysterny do transportu mąki klasyfikowane są wg. ładowności, wagi i objętości autocysterny, szybkości załadowczej, ilości i rodzaju urządzeń rozładowujących oraz pewnych charakterystyk technicznych ciągnika siodłowego i samego zbiornika. Przewagą autocysterny jest budowa wewnętrzna zbiornika, silosu którego powłoka jest z materiału antykorozyjnego.